Zajęcia wakacyjne dla dzieci

Zobacz PROGRAM

Nabór na rok szkolny 2015/16 trwa

Zapisz swoje dziecko

MALUCHY

Dzieci w wieku 2,5 – 3 lat
20 dzieci w grupie
zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
język angielski 3 razy w tygodniu, religia, rytmika, logorytmika, zajęcia korekcyjne, zajęcia komputerowe

STARSZAKI

Dzieci w wieku 4-5 lat
25 dzieci w grupie
zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
język angielski – native speaker, religia, rytmika, logorytmika, diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjne, zajęcia komputerowe

WARUNKI LOKALOWE

Przedszkole w całości ma 225,11 m2, nie posiada barier architektonicznych. Sale są przestronne (67,73 m2 i 48,51 m2)  jasne, wyposażone są w szyby podwójnie bezpieczne. Znajduje się tu toaleta dla niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE

Forma cateringowa. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom zgodne z wymaganiami żywieniowymi dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat oraz zgodne z rekomendacjami Instytutu Matki i Dziecka.  Jadłospis konsultowany z dietetykiem.

OPŁATY

Czesne: dla dzieci, przebywających w przedszkolu powyżej 5 h 259 zł  i dla dzieci, przebywających w przedszkolu do 5 h w ciągu dnia 230 zł
Wyżywienie: 7 zł stawka dzienna, odliczana w następnym miesiącu w przypadku nieobecności dziecka
Ubezpieczenie: stawka ustalana, na podstawie ofert firm ubezpieczeniowych, przez Radę Rodziców. Płatne na początku każdego roku przedszkolnego

ZAJĘCIE DODATKOWE

Prowadzone będą także zajęcia dodatkowe, płatne:
taniec wygibaniec dla dzieci młodszych
zumba dla dzieci starszych
szachy dla każdego
zajęcia sportowe
zajęcia plastyczne

Maksymalna ilość dzieci

Stawka żywieniowa

%

Zadowolenie dzieci

Ilość wolnych miejsc

Dogodne położenie

 

Dogodne położenie przedszkola (przy przystanku autobusowym linii nr 92, obszerny parking)

 

Infrastruktura

 

Przestronne nowe sale, nowoczesne wyposażenie, bezpieczny plac zabaw

 

Wykwalifikowana kadra

 

Wykwalifikowana kadra,  także dla dzieci niepełnosprawnych

 

Zaangażowanie

 

Zaangażowany i dbający o dzieci personel

 

Kameralna atmosfera

 

Kameralna  atmosfera i indywidualne podejście do każdego dziecka. Tylko 50 miejsc

 

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe: język angielski, logorytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne oraz inne  w ramach czesnego

 

Podstawa programowa

 

Realizacja  programu przedszkolnego, zgodnego z podstawą programową

 

Współdecydowanie

 

Współdecydowanie rodziców/opiekunów o nauce i rozwoju swojego dziecka

 

Indywidualne warunki

 

Indywidualne warunki w sytuacjach szczególnych

 

Metody pracy i terapii z dziećmi

R

Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

R

Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona

To praktyczny i dynamiczny system, który posługuje się prostymi ruchami ciała dla zintegrowania funkcji mózgu. Dużą atrakcją tej metody jest jej wyjątkowa łatwość i użyteczność. Specyficzne ruchy gimnastyki mózgu uaktywniają sieci neuronowe w całym mózgu, w obu półkulach równocześnie, pomagają budować podstawy potrzebne do zapewnienia sukcesu w uczeniu się w ciągu całego życia. Kinezjologia Edukacyjna pomaga, poprzez ćwiczenia, na poprawę wzroku, pamięci, rozumienia, koordynacji i podstawy. W skład tej metody wchodzą elementy: treningu wzroku, dotyku dla zdrowia, procesów emocjonalnych i specyficznych działań ruchowych.

R

Metoda C. Orffa

Założeniem tej metody jest:  kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje ona do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – jest metodą niewerbalną, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów, eliminując strach i obawę.

 

R

Pedagogika zabawy

Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze akceptacji i zaufania. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą.
Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania jest obecnie uznawane za najważniejszą zasadę nauczania i uczenia się. Głównymi celami pedagogiki zabawy są: harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka.

 

R

Metoda czytania symultaniczno-sekwencyjna

Teoretyczne podstawy metody symultaniczno-sekwencyjnej  nauki czytania oparte są na:

badaniach, potwierdzających tezę, że sylaba, a nie fonem (głoska) jest najmniejszą jednostką percepcyjną (D.W. Massaro,  Psychological aspects of speech perception, [w:] M.A. Gernsbacher (red) Handbook of Psycholinguistics, San Diego 2004);

Dzieci rozpoczynaj naukę od poznania sylab.

 

R

Metoda behawioralna

Oparta jest na koncepcji i procesach uczenia się opisanych w behawiorystycznym modelu funkcjonowania psychicznego człowieka.

R

Metoda Knillów

Przeznaczone dla dzieci o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niesprawności fizycznej. Celem terapii jest rozwijanie świadomości ciała, wzrost dziecięcej aktywności, nawiązywanie dobrego kontaktu z dzieckiem, przełamywanie barier komunikacji.

R

Metoda Integracji Sensorycznej

Jest metodą terapeutyczną i profilaktyczną. Teoria bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Podczas zajęć dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali doświadczania świata.
Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

R

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Z tak zwanego baraszkowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie każdego zdrowego dziecka, stworzyła  system terapeutyczny. Genialność  tej metody polega na jej prostocie i naturalności. Podstawowe założenia metody to:

… rozwijanie przez ruch:

1.      świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

2.      świadomość przestrzeni i działania w niej,

3.      dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

R

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Malowanie dziesięcioma palcami, ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością do paćkania się w substancjach o konsystencji błota. Wykorzystanie tej skłonności okazało się przydatne w terapii. Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej oraz wartości diagnostyczne. Malowanie palcami jest wykorzystywane do nadania swobody wzorcom ruchowym, do uzyskiwania płynności ruchów. Metoda wymaga tylko przygotowania farb o sześciu kolorach oraz papieru:)

R

Drama

Jest specyficzną metodą w nauczaniu i wychowaniu, która polega na rozwiązywaniu problemów poprzez działania w roli, poprzez uczestniczenie w fikcji dramatycznej, najczęściej improwizowanej lub opartej na tekście literackim. Drama uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie.

 

R

Terapia logopedyczna

Dla dzieci z trudnościami w mowie i z wadą wymowy

 

Jesteś zainteresowany współpracą z naszym przedszkolem?

Chcesz zapisać swoje dziecko?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

 

 

 

NAPISZ DO NAS